Hoërskool Linden – Direkteur: Sport

Website Hoërskool Linden

HOËRSKOOL LINDEN VAKANTE POS

DIREKTEUR: SPORT


Die geskikte kandidaat sal binne ‘n veelsydige konteks en spanverband die pas aangee om Hoërskool Linden se totale sportspektrum te administreer en te ontwikkel.Die volgende dokumente moet die aansoek vergesel:

  • EEN bladsy beskrywing van sport-/bestuurservaring en persoonlike sterkpunte
  • Identiteitsdokument
  • Bestuurslisensie / PDP
  • Gewaarmerkte afskrif van kwalifikasies
  • Veiligheidsverklaring
  • Onlangse salarisstrokie

Aansoeke sluit: 29 Februarie 2020
Datum van Diensaanvaarding: 1 April 2020

Navrae:

Me. Wilkie van Zyl 011 888 1433 of linden@linden.co.za
Stuur volledige CV’s en verwante dokumentasie na die e-pos adres hieronder.


VIEW MORE TEACHING JOBS HERE.
READ THE LATEST TEACHA! MAGAZINE.
FIND TEACHING RESOURCES

To apply for this job email your details to aanstellings@linden.co.za

Back to top button
Close
Close