Teacha! Resources

HOËRSKOOL NOORD-KAAP – AFRIKAANS & LO ONDERWYSPOS

Website Hoërskool Noord-Kaap

HOËRSKOOL NOORD-KAAP – KIMBERLEY

SBL-AANSTELLING

 

AANSTELLINGSDATUM  :  1 JANUARIE 2020

 

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL/HUISTAAL

(GRAAD 8 – 12)

LEWENSORIËNTERING

(GRAAD 8 – 12)

 

ONDERRIGTAAL  :  AFRIKAANS EN ENGELS

 

STUUR ASSEBLIEF VOLLEDIGE CV MET BEWYS VAN ERVARING EN KWALIFIKASIES AAN:

Die Skoolhoof

Hoërskool Noord-Kaap

Privaatsak X5060

Hadisonpark

Kimberley

8306

of e-pos

Tel:  053 – 832 4377

Faks:  053 – 832 2176

SLUITINGSDATUM:  VRYDAG, 18 OKTOBER 2019

To apply for this job email your details to secretary@northerncapehigh.co.za

Back to top button
Close
Close