Laerskool Koue Bokkeveld – English (Gr 4 – 7), NST (Gr 4) & LO (Gr 4 & 7)

Website Laerskool Koue Bokkeveld

Laerskool Koue Bokkeveld

‘n Permanente beheerliggaamspos by Laerskool Koue Bokkeveld .


Vakgebied:

Register Onderwyser – Gr 6
Engels Gr 4 – 7,
NW Gr 4,
Lewensoriëring Gr 4 en 7.

Minimum vereistes:

* Toepaslike onderwyskwalifikasie met ‘n groot E as sterk aanbeveling.
* Rekenaarvaardig
* Betrokkenheid by sport en kultuur
* Goeie menseverhoudings; moet in ‘n span kan werk; entoesiasties


Werks ure 07:30 – 15:00 : Sport op Saterdae, per geleentheid.
Vergoeding: Kompeterende SBL Salaris
Sluitingsdatum van Aansoeke: 31 Oktober 2020

Kontakpersoon: Mnr Pieter de Bruyn
Kontaknommer: 023-317 0611 / 082 448 0483
E-pos: laerskoolkbv@gmail.com


VIEW MORE TEACHING JOBS HERE.
READ THE LATEST TEACHA! MAGAZINE.
FIND TEACHING RESOURCES

To apply for this job email your details to laerskoolkbv@gmail.com

Back to top button
Close